Het parcours is rondom De Speelweide te Noord-Scharwoude. Dit parcours wordt medio augustus bekend gemaakt.

De wedstrijd bestaat uit twee onderdelen:

1. Snelheid; zoveel mogelijk ronden binnen de gestelde tijd afleggen voor heren, dames, gemengd en jeugd (13 t/m 17 jaar) koppels.

2. Ludiek; wie heeft het mooiste, origineelste of grappigste bed?
 

In de categorie Snelheid zijn er 6 categorieën:

- Heren; duur 2,5 uur

- Gemengd; duur 2,5 uur

- Dames; duur 2,5 uur

- Jeugd (13 t/m 17 jaar); duur 1 uur. Na dit uur mogen de deelnemers verder doorgaan en worden zij ook in de stand opgenomen van de volwassenen categorieën.

* De leeftijd van de oudste deelnemer is bepalend voor de categorie.

Het deelnamenummer is ook het bednummer en tevens uw rugnummer. Het bednummer dient duidelijk zichtbaar te zijn aan de linker voorzijde en linkerzijde van het bed te worden geplaatst (als u achter het bed staat). U dient hiervoor de verstrekte bordnummers te gebruiken. De rugnummers duidelijk zichtbaar op de rug spelden.

Het bed bevat minimaal 3 wielen en een stuur. Dit dient stevig en veilig te zijn. De maximale hoogte is 3 meter. De maximale breedte is 1,5 meter. per team zijn er twee deelnemers. indien tijdens de race wisselingen of meerdere deelnemers bij het bed plaats vinden, wordt dit team niet opgenomen in de klassering.

Het is verboden om tijdens de wedstrijd alcohol te nuttigen. Voor de snelheidskoppels mogen er maximaal 2 personen meedoen. Voor ludieke bedden is dit maximum 3 personen. Deze mogen enkel achter het bed lopen.

Wijzigingen in deelnemers kunnen uiterlijk 5 werkdagen voor de beddenrace worden doorgeven. De bedden dienen uiterlijk om 18:00 uur aanwezig te zijn op het parcours. Je wordt in de week naar de beddenrace op de hoogte gebracht door middel van een mailing.

Bij slecht weer of ernstig ongeval dient u de instructies van de omroeper en medewerkers op te volgen. Het noodplan treedt dan in werking. Hiervoor zijn aparte procedures.

Let op uw veiligheid! Langzamere bedden dienen rechts aanhouden, snelle bedden passeren links. Belangrijk is dat de bochten door de langzamere bedden ruim worden genomen.

Het is verboden om tijdens de race te steppen, het bed los te laten of het bed door derden te laten voortduwen. De koppelgenoten dienen zo snel mogelijk te wisselen. Tijdens het wisselen dient het stuur vastgehouden te worden. Een valhelm is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.

De laatste ronde gaat in op het moment dat snelste team de start/finish de eerste keer passeert na 1 uur of 2,5 uur na de start (afhankelijk van de categorie). Alle deelnemers in de betreffende categorie kunnen dan nog maximaal 1 ronde lopen. Na de finish van de winnaars (snelste koppel) worden alle andere deelnemers afgevlagd. Let op dat je zover mogelijk doorloopt, tot voorbij de huldigingswagen. De winnende koppels worden verzocht zich bij de huldigingswagen te vervoegen. De prijsuitreiking is direct na afloop. Let hierbij goed op de aanwijzingen van de medewerkers en omroeper.

 

In de week naar aanloop van Beddenrace Langedijk ontvangt u een e-mail met daarin meer informatie.

Copyright © 2015-2023 Stichting SportEvents Langedijk, alle rechten voorbehouden.